A településről

 

Baranya megyében, Pécstől északnyugatra, Szentlőrinctől észak-északnyugatra, Helesfa északnyugati szomszédjában fekvő zsáktelepülés.

Dinnyeberki nevét az oklevelek 1305-ben említették először Dinneberki néven, 1327-ben Dinnyeberki, 1328-ban Dennaberke néven írták. A település a Dinnyeberki nemesek birtoka volt. 1305-ben Viktorin végrendeletében testvéréről Kornélról reá szállt dinnyeberki birtokrészeket Kornél feleségére Ilonára és annak leányára Cristolra hagyja. 1542-ben készült adólajstromban is szerepelt neve Dinnyeberki néven. A török időkben sem néptelenedett el, folyamatosan lakták. A későbbiekben az Eszterházy család is birtokosa volt a településnek.

Templom

A mai település faluelődei, így Káptalanfa, Boldogasszonyfalva és Ágod a környező dombokon létesültek. A tatárjárás után azonban a lakók a mostani helység völgyébe húzódtak le. Az 1305-ös első oklevél már Dinnyeberkit említ, amely a mai helyén terült el, tán a Bak-réti elfelejtett temetőnél. Létezett a Dénesberki falunév is, ami egy Dénes nevű birtokosra utal. A községjelölés kifejezi azt, hogy hajdan erre dinnyetermő hely, valamint berkes, mocsaras rész húzódott. A mai lakók a legnagyobb vízfolyást Malom-ároknak nevezik, aminek az Árpád-kori neve Gyűrű. (Ebből ered a Gyűrűfű helységmegjelölés.) Őskori településnyomról sehol sem tudnak. A hódoltság idejében viszont a Kám-völgyben tatár kán szálláshelye létezett, míg a helyi törökök a Fekete-hegyen temetkeztek. A törökök a határban építettek egy utat és kialakítottak egy pincét, ahová a végleg elvonuló muszlimok nemesfémértékeiket rejtették el. A legenda szerint akik később megpróbálták a kiásást, sorra meghaltak a helyszínen. A nemesek lakta Ágodról az őslakók úgy tudják, hogy az méretében egy kisebb városnak illett be. Van, aki katonai erődítéséről is tudott. Régészetileg egyik részt sem tárták fel, így eddig nem nyertek igazolást a népi naiv magyarázatok. 

 

Bejelentkezés